Moduły internetowe

Moduł internetowy UMI-1N / LAN Ethernet

Moduł internetowy UMI–1N jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala na sterowanie i monitorowanie pracy kotłowni z dowolnej przeglądarki internetowej. Korzystając z modułu internetowego UMI–1N użytkownik ma dostęp do swojej kotłowni z dowolnego miejsca na świecie.

Moduł internetowy UMI-1W / Wi-Fi

Moduł internetowy UMI–1W jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala na sterowanie i monitorowanie pracy kotłowni z dowolnej przeglądarki internetowej. Korzystając z modułu internetowego UMI–1W użytkownik ma dostęp do swojej kotłowni z dowolnego miejsca na świecie.