Szafy sterownicze

W przypadku, gdy nie jest możliwe zainstalowanie regulatora w konsoli kotła, wykonujemy na zamówienie odpowiednią szafę. Rysunek przedstawia widok szafy sterowniczej z regulatorem typu WM do kotłowni z 1 kotłem (palnik 1 lub 2-stopniowy) z 1 obiegiem CO (z pompą i zaworem mieszającym) i 1 obiegiem przygotowania CWU. Szafa posiada zabezpieczenia na wszystkie obwody sterowania, a także umożliwia ustawienie trybu pracy ręcznej.

W rozbudowanych układach sterowania konieczne jest zastosowanie wielu regulatorów oraz układów wykonawczych. Tablice pozwalają na zamontowanie dodatkowych układów zabezpieczających oraz sterujących, np. przełączników pracy automatycznej lub ręcznej.