Moduł internetowy UMI-1N / LAN Ethernet

Uniwersalny Moduł Internetowy UMI–1N jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala na sterowanie i monitorowanie pracy kotłowni z dowolnej przeglądarki internetowej. Korzystając z modułu UMI–1N użytkownik ma dostęp do swojej kotłowni z dowolnego miejsca na świecie. Użytkownik ma możliwość kontrolowania na ekranie komputera domowego, stanu wszystkich parametrów urządzeń instalacji kotła i w razie konieczności je zmieniać. W przypadku wystąpienia jakiegoś uszkodzenia np. czujnika temperatury kotła, użytkownik może natychmiast otrzymać wiadomość e-mail, a po podłączeniu modułu GSM wiadomość SMS informującą o zaistniałej sytuacji. Moduł posiada możliwość wprowadzenia własnych ustawień powiadomień. Oprócz podglądu temperatury każdego czujnika dostępna jest również historia pracy wszystkich parametrów regulatora kotła. Na wyposażeniu karta sieciowa USB LAN.

1. Podłączenie i konfiguracja.
Aby uruchomić moduł UMI-1N, należy podłączyć:

1.Przewód łączności z regulatorem (D+, D-, masa).
2.W zależności od wybranego medium połączenia z internetem:

(a) przewód sieci komputerowej Ethernet
(b) moduł bezprzewodowej sieci komputerowej WiFi
(c) modem telefonii komórkowej GSM/3G

3.Przewód zasilania sieciowego 230V (L, N).

Po wykonaniu wszystkich innych połączeń należy włączyć wtyczkę sieciową do gniazda zasilania 230V i w ten sposób uruchomić urządzenie. Po kilkunastu sekundach powinno ono zasygnalizować swoje działanie przy pomocy diod na obudowie. Ich znaczenie jest następujące:

2. Komunikacja z regulatorem.
Urządzenie jest dostarczane z domyślną konfiguracją, umożliwiającą połączenie z regulatorem przy następujących ustawieniach - dostępnych w menu serwisowym urządzenia grzewczego (regulatora):

– łącze danych: Modbus RTU
– numer urządzenia Modbus:
1 lub 113
– szybkość łącza Modbus:
38400 lub 115200
– format ramki Modbus:
8N2
– poziom dostępu Modbus:
serwis

3. Połączenie z internetem.
Jeśli UMI-1 ma moduł komunikacji bezprzewodowej (WiFi), możemy je skonfigurować przy pomocy dowolnego urządzenia wyposażonego w WiFi i przeglądarkę stron WWW (np. smartfona, laptopa, tabletu). Po włączeniu UMI-1 udostępnia sieć o nazwie „umil” , do której należy się połączyć i uruchomić przeglądarkę stron WWW (Chrome, Firefox), następnie w pasku adresu wpisać http://umil.wf. Powinna pojawić się strona konfiguracyjna urządzenia, na której należy wpisać następujące dane:

  • typ regulatora i numer seryjny UMI-1 - z naklejek na obudowach
  • adres e-mail na który będzie wysłane hasło dostępu
  • nazwę i hasło swojej sieci WiFi służącej do połączenia z internetem

Należy pamiętać, że po zatwierdzeniu ustawień sieci WiFi UMI-1 będzie próbowało się z nią połączyć, wyłączając sieć konfiguracyjną „umil” . Można ją przywrócić resetując urządzenie do ustawień fabrycznych przez przytrzymanie przez 8 sekund przycisku resetu na obudowie.

Urządzenie można podłączyć do internetu przy pomocy sieci przewodowej (Ethernet). Jeśli działa w niej system automatycznego przydzielania adresów IP (DHCP), po wetknięciu przewodu urządzenie rozpozna to automatycznie i po kilkunastu - kilkudziesięciu sekundach zasygnalizuje łączność z internetem diodą oznaczoną '@'. Jeśli DHCP nie działa, należy najpierw podłączyć urządzenie do komputera przewodem sieci Ethernet w celu konfiguracji. Następnie trzeba zmienić adres IP w komputerze do którego podłączyliśmy urządzenie w następujący sposób (na przykładzie Windows 7): Start—+PaneI sterowania—Połączenia sieciowe—+Centrum sieci i udostępniania—+Wyświetl połączenia sieciowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieci przewodowej, a następnie wybierz Właściwości+Sieć+TCP/lPv4+Właściwości. Jeśli opcja Użyj następującego adresu IP jest wybrana, zapisz numery z pól Adres IP, Maska podsieci oraz Brama domyślna do przywrócenia po zakończeniu konfiguracji urządzenia. Ustawienia należy zmienić na następujące:

Adres IP - 127.23.241.226
Maska podsieci
- 255.255.255.252
Brama domyślna - (puste)

Po zatwierdzeniu zmian należy uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome) i w pasku adresu wpisać: http://172.23.241.225
Na uruchomionej w ten sposób stronie internetowej urządzenia należy wprowadzić dane dotyczące połączenia z internetem (WiFi, GSM/3G, przewodowego bez DHCP) oraz numer seryjny i typ regulatora - jeśli nie zrobił tego dostawca. Po zakończeniu konfiguracji należy zamknąć okno przeglądarki i przywrócić ustawienia adresu IP komputera do poprzedniego stanu.

4. Dostęp do systemu zdalnego sterowania.
Gdy urządzenie połączy się z regulatorem i internetem (czerwona lampka będzie świecić, żółta i zielona będą migać i pozostaną zaświecone), na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z nazwą użytkownika i hasłem dostępu. Jeśli po kilku minutach nie widać jej w skrzynce, proszę sprawdzić czy nie została automatycznie skierowana do folderu z niechcianą pocztą (SPAM). Podanych w wiadomości danych należy użyć do zalogowania na stronie http://www.umi1.eu. Tam będzie dostępny system zdalnego sterowania urządzeniem grzewczym.

www.wizjotronika.pl      andrzej@wizjotronika.pl      +48 514 033 699