Moduł internetowy UMI-1W / Wi-Fi

Uniwersalny Moduł Internetowy UMI–1W jest urządzeniem pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przez internet lub sieć lokalną. Moduł pozwala na sterowanie i monitorowanie pracy kotłowni z dowolnej przeglądarki internetowej. Korzystając z modułu UMI–1W użytkownik ma dostęp do swojej kotłowni z dowolnego miejsca na świecie. Użytkownik ma możliwość kontrolowania na ekranie komputera domowego, stanu wszystkich parametrów urządzeń instalacji kotła i w razie konieczności je zmieniać. W przypadku wystąpienia jakiegoś uszkodzenia np. czujnika temperatury kotła, użytkownik może natychmiast otrzymać wiadomość e-mail, a po podłączeniu modułu GSM wiadomość SMS informującą o zaistniałej sytuacji. Moduł posiada możliwość wprowadzenia własnych ustawień powiadomień. Oprócz podglądu temperatury każdego czujnika dostępna jest również historia pracy wszystkich parametrów regulatora kotła. Na wyposażeniu karta bezprzewodowa Wi-Fi USB 802.11b/g.

1. Podłączenie i konfiguracja.
Aby uruchomić moduł UMI-1N, należy podłączyć:

1.Przewód łączności z regulatorem (D+, D-, masa).
2.W zależności od wybranego medium połączenia z internetem:

(a) przewód sieci komputerowej Ethernet
(b) moduł bezprzewodowej sieci komputerowej WiFi
(c) modem telefonii komórkowej GSM/3G

3.Przewód zasilania sieciowego 230V (L, N).

Po wykonaniu wszystkich innych połączeń należy włączyć wtyczkę sieciową do gniazda zasilania 230V i w ten sposób uruchomić urządzenie. Po kilkunastu sekundach powinno ono zasygnalizować swoje działanie przy pomocy diod na obudowie. Ich znaczenie jest następujące:

2. Komunikacja z regulatorem.
Urządzenie jest dostarczane z domyślną konfiguracją, umożliwiającą połączenie z regulatorem przy następujących ustawieniach - dostępnych w menu serwisowym urządzenia grzewczego (regulatora):

– łącze danych: Modbus RTU
– numer urządzenia Modbus:
1 lub 113
– szybkość łącza Modbus:
38400 lub 115200
– format ramki Modbus:
8N2
– poziom dostępu Modbus:
serwis

3. Połączenie z internetem.
Jeśli UMI-1 ma moduł komunikacji bezprzewodowej (WiFi), możemy je skonfigurować przy pomocy dowolnego urządzenia wyposażonego w WiFi i przeglądarkę stron WWW (np. smartfona, laptopa, tabletu). Po włączeniu UMI-1 udostępnia sieć o nazwie „umil” , do której należy się połączyć i uruchomić przeglądarkę stron WWW (Chrome, Firefox), następnie w pasku adresu wpisać http://umil.wf. Powinna pojawić się strona konfiguracyjna urządzenia, na której należy wpisać następujące dane:

  • typ regulatora i numer seryjny UMI-1 - z naklejek na obudowach
  • adres e-mail na który będzie wysłane hasło dostępu
  • nazwę i hasło swojej sieci WiFi służącej do połączenia z internetem

Należy pamiętać, że po zatwierdzeniu ustawień sieci WiFi UMI-1 będzie próbowało się z nią połączyć, wyłączając sieć konfiguracyjną „umil” . Można ją przywrócić resetując urządzenie do ustawień fabrycznych przez przytrzymanie przez 8 sekund przycisku resetu na obudowie.

Urządzenie można podłączyć do internetu przy pomocy sieci przewodowej (Ethernet). Jeśli działa w niej system automatycznego przydzielania adresów IP (DHCP), po wetknięciu przewodu urządzenie rozpozna to automatycznie i po kilkunastu - kilkudziesięciu sekundach zasygnalizuje łączność z internetem diodą oznaczoną '@'. Jeśli DHCP nie działa, należy najpierw podłączyć urządzenie do komputera przewodem sieci Ethernet w celu konfiguracji. Następnie trzeba zmienić adres IP w komputerze do którego podłączyliśmy urządzenie w następujący sposób (na przykładzie Windows 7): Start—+PaneI sterowania—Połączenia sieciowe—+Centrum sieci i udostępniania—+Wyświetl połączenia sieciowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieci przewodowej, a następnie wybierz Właściwości+Sieć+TCP/lPv4+Właściwości. Jeśli opcja Użyj następującego adresu IP jest wybrana, zapisz numery z pól Adres IP, Maska podsieci oraz Brama domyślna do przywrócenia po zakończeniu konfiguracji urządzenia. Ustawienia należy zmienić na następujące:

Adres IP - 172.23.241.226
Maska podsieci
- 255.255.255.252
Brama domyślna - (puste)

Po zatwierdzeniu zmian należy uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome) i w pasku adresu wpisać: http://172.23.241.225
Na uruchomionej w ten sposób stronie internetowej urządzenia należy wprowadzić dane dotyczące połączenia z internetem (WiFi, GSM/3G, przewodowego bez DHCP) oraz numer seryjny i typ regulatora - jeśli nie zrobił tego dostawca. Po zakończeniu konfiguracji należy zamknąć okno przeglądarki i przywrócić ustawienia adresu IP komputera do poprzedniego stanu.

4. Dostęp do systemu zdalnego sterowania.
Gdy urządzenie połączy się z regulatorem i internetem (czerwona lampka będzie świecić, żółta i zielona będą migać i pozostaną zaświecone), na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z nazwą użytkownika i hasłem dostępu. Jeśli po kilku minutach nie widać jej w skrzynce, proszę sprawdzić czy nie została automatycznie skierowana do folderu z niechcianą pocztą (SPAM). Podanych w wiadomości danych należy użyć do zalogowania na stronie http://www.umi1.eu. Tam będzie dostępny system zdalnego sterowania urządzeniem grzewczym.

www.wizjotronika.pl      andrzej@wizjotronika.pl      +48 514 033 699