Regulator RK-2001E2D

Zestawienie parametrów serwisowych:

Moc pracy wentylatora lub moc max przy modulacji obrotów: 50 ÷ 100%
Minimalna moc wentylatora: 20 ÷ 40%
Współczynnik zmiany obrotów wentylatora: 2 ÷ 10
Automatyczna regulacja obrotów wentylatora: -, 0 ÷ 10
Czas przedmuchu: --, 5 ÷ 60 s
Czas przerwy przedmuchów: 1 ÷ 99 min
Temperatura załączenia pompy CO: 30 ÷ 70°C
Histereza załączenia pompy CO: 1 ÷ 10°C
Tryb pracy i czas przerwy w załączaniu pompy CO: --, 1 ÷ 99 min, F
Temperatura minimalna kotła: 30-65°C
Temperatura maksymalna kotła: 80-90°C
Tryb pracy i czas przerwy w załączaniu pompy CO: --, 1 ÷ 99 min, F
Temperatura minimalna kotła: 30 ÷ 65°C
Temperatura maksymalna kotła: 80 ÷ 90°C
Histereza temperatury kotła: 1 ÷ 10°C
Temperatura przegrzania kotła: 90 ÷ 99°C
Czas testowania braku opału przy rozpalaniu: --, 1 ÷ 99 min — 4 h
Czas testowania braku opału w trybie praca i w podtrzymaniu: --, 1 ÷ 99 min — 4 h

Tryb pracy wyjścia dodatkowego:

0 — wyjście załączające kocioł dodatkowy,
1 — wyjście alarmowe,
2 — wyjście sterujące zaworem mieszającym,
3 — wyjście załączające pompę lub inne urządzenia awaryjnego chłodzenia kotła,
4 — wyjście sterujące urządzeniami dodatkowymi załączanymi podczas pracy wentylatora.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230 V ±10%, 50 Hz
Pobór mocy (bez wentylatora i pompy): < 4 VA
Zakres pomiaru temperatur: -39 ÷ 109°C ± 1°C
Zakres regulacji temperatury kotła: 30 ÷ 90°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe: 90 ÷ 99°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kotła sprzętowe: >95°C ± 1°C
Zakres regulacji temperatury termostatu pokojowego: 5 ÷ 28°C ± 1°C
Temperatura załączania pompy CO: 30 ÷ 70°C ± 1°C
Obciążalność sumaryczna wyjść: max 2 A / 230 V
Wymiary (W × S × G): 80 × 170 × 90 mm