Regulatory pokojowe

Regulator RT-208G

Regulator RT-208G jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do regulacji temperatury pokojowej. Regulator dokonuje w sposób ciągły pomiarów temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej oraz temperatury kotła i przedstawia je bezpośrednio na wyświetlaczu.

Regulator RT-208GT

Regulator RT-208G jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do regulacji temperatury pokojowej. Regulator dokonuje w sposób ciągły pomiarów temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej oraz temperatury kotła i przedstawia je bezpośrednio na wyświetlaczu. Regulator posiada możliwość odczytu i ustawiania wszystkich parametrów regulatora kotła.