Moduł UMS-1

Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz pompą ładującą zasobnik wody użytkowej CWU.

Prosta konstrukcja umożliwia łatwe ustawianie temperatur załączenia pomp i histerezy działania. Moduł może współpracować z dowolnym sterownikiem kotła posiadającym wejście termostatu pokojowego. Moduł umożliwia także bezpośrednie sterowanie obwodem zasilania palnika lub wentylatora nadmuchu.

Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają współpracę z dowolną liczbą modułów UMS-1 —  pozwala to na podłączenie do jednego kotła kilku niezależnych obiegów centralnego ogrzewania, a w przypadku współpracy z modułami UMP/UMS-4 sterowanie wieloma obiegami regulowanymi pogodowo.

Nowoczesna konstrukcja wykorzystująca podzespoły renomowanych firm zwiększa niezawodność.

Obudowa regulatora dostosowana jest do standardowej szyny DIN.

opis modułu.

Moduł UMS-1 w układzie z kotłem.

 

Moduł UMS-1 w układzie z modułem pogodowym UMP-2 sterującym zaworem mieszającym.