Moduł UMS-4A

Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą akumulator ciepła.

Właściwa temperatura wody zasilającej utrzymywana jest poprzez odpowiednie sterowanie pracą kotła.

Moduł wyposażony został w dodatkowe wejście i wyjście, które mogą zostać wykorzystane do obsługi toru CWU zasilanego z akumulatora ciepła lub kotła. W przypadku, kiedy układ nie posiada wody użytkowej lub jej przygotowanie realizowane jest w inny sposób, dodatkowe wejście pomiarowe może zostać wykorzystane do pomiaru temperatury w dolnej części akumulatora ciepła w celu oceny stopnia jego naładowania.

opis modułu.

 

Moduł UMS-4A w układzie z kotłem.

 

Moduł UMS-4A w układzie zawierającym zasobnik CWU zasilany z akumulatora ciepła.

 

Moduł UMS-4A w układzie zawierającym zasobnik CWU zasilany z kotła.