Moduł UMS-4S2

Moduł UMS-4S2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompami obiegu ogrzewania.

Moduł posiada wyjścia przeznaczone do sterowania dwiema pompami obiegu ogrzewania, kotłem (lub sygnalizatorem przegrzania kotła).

Moduł posiada dwa niezależne wejścia termostatów stykowych (po jednym dla każdego obiegu z pompą). Konstrukcja urządzenia umożliwia jednoczesne zastosowanie w układzie grzewczym do czterech modułów UMS/UMP.