Regulator RK-2002W

Regulator RK-2002W jest urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych paliwem stałym.

W celu zapewnienia dokładniejszej regulacji temperatury ogrzewanych pomieszczeń regulator został wyposażony w układ automatycznej korekcji temperatury wody obiegu CO. Bogate możliwości programowania parametrów regulatora umożliwiają precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania i każdego rodzaju paliwa.

Temperatura wody w obiegu CO regulowana jest za pomocą zaworu mieszającego, a jej wartość określana jest na podstawie zaprogramowanej charakterystyki pogodowej i zależy od temperatury zewnętrznej. Temperatura kotła regulowana jest poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatora nadmuchowego.

Urządzenie umożliwia przygotowanie CWU (opcja z modułem UM-1). Zaprogramowana wysokość temperatury wody użytkowej utrzymywana jest poprzez odpowiednie sterowanie pompą ładującą zasobnik CWU. W przypadku niewykorzystywania zasobnika CWU możliwe jest sterowanie pompą mieszającą wodę powrotną do kotła.

Regulator posiada funkcję STB — niezależne elektroniczne zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem.

Obudowa regulatora (w zależności od zamówienia) umożliwia zamontowanie w odpowiednim otworze lub za pomocą śrub z boku obudowy.

Bardzo prosta intuicyjna obsługa i wysoka niezawodność.

opis regulatora.

instalacja